CV và các cuộc phỏng vấn việc làm ở Malaysia

Nộp đơn xin việc trực tuyến đang trở nên phổ biến ở Malaysia và cũng thành công hơn việc sử dụng đường bưu điện.

Nếu bạn đang xin việc ở một công ty quốc tế hoặc kỹ năng tiếng Malay của bạn không đầy đủ hãy viết CV bằng tiếng Anh và không chọn bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

CV đôi khi được mở rộng thêm bằng một lá thư giới thiệu. Nguyên tắc chính cho cả hai thành phần là gọn gàng và khách quan. Thông thường ở Malaysia là đính kèm một bức ảnh.

CV của Malaysia

Khi viết CV của Malaysia cố gắng tránh sử dụng quá nhiều chi tiết và không phóng đại khi nói đến trình độ của bạn. Chiều dài của CV tốt nhất phải là 1 trang nhưng không được vượt quá 2 trang.

Rời khỏi nền giáo dục cơ bản và tình trạng hôn nhân và tập trung vào chứng tỏ các kỹ năng và trình độ cần thiết cho vị trí. Trình bày các giai đoạn của giáo dục của bạn và viết lại các kỹ năng theo thứ tự thời gian đảo ngược bắt đầu với gần đây nhất.

Thứ tự của thông tin được đưa ra không được xác định và phụ thuộc vào vị trí bạn đang đăng ký. Đề xuất các chủ đề được đưa vào được trình bày dưới đây:

  • Chi tiết cá nhân – Bao gồm tên và họ, ngày sinh và dữ liệu liên hệ
  • Giáo dục
  • Kinh nghiệm chuyên môn – Bao gồm tên của công ty, thời gian làm việc và vị trí.
  • Chứng chỉ – Bao gồm nâng cao trình độ và nâng cao kỹ năng
  • Kỹ năng ngôn ngữ và máy tính – Bao gồm trình độ thông thạo
  • Thông tin thêm – Bao gồm các chương trình làm việc, làm tình nguyện viên và các thông tin khác liên quan đến vị trí

Thư xin việc

Thư xin việc nên bao gồm động lực cá nhân của bạn cho vị trí mong muốn và trình bày trình độ và kỹ năng của bạn trong một giai đoạn chuyên nghiệp. Bạn cũng có thể bao gồm các ví dụ về cách bạn làm việc về kỹ năng ngôn ngữ Malay và kết nối các giai đoạn chuyên môn với kinh nghiệm và thành tựu. Luôn luôn nhớ để giữ cho bức thư đính kèm súc tích và tránh phóng đại.

Phỏng vấn nghề ở Malaysia

Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, hãy đảm bảo bạn biết các thuật ngữ ngành của bạn bằng tiếng Anh hoặc, nếu cần, bằng tiếng Malay, cũng như một số chi tiết về công ty bạn đang nộp đơn. Cũng chuẩn bị để thực tế chứng minh kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.

In CV và thư giới thiệu của bạn và mang nó cùng bạn đến cuộc phỏng vấn cùng với giấy chứng nhận và các tài liệu hỗ trợ khác. Mang cả một bản sao và giấy tờ mẫu gốc.

Đừng đến muộn để phỏng vấn! Vì nó được xem là một thói quen rất xấu, vì vậy hãy tính đủ thời gian để có mặt sớm. Mặc dù người Malaysia thường có thái độ thoải mái với thời gian, nhưn là chủ nhân được phép đến muộn và không phải là nhân viên tiềm năng. Malaysia là một quốc gia đa văn hoá, bạn không bao giờ biết ai là người phỏng vấn của bạn và thái độ nào anh ấy sẽ ra sao do đó phải đến đúng giờ.

Cuộc phỏng vấn việc làm đóng một vai trò quan trọng trong quá trình nộp đơn ở Malaysia. Có thể bạn sẽ biết hầu hết các quy tắc chung từ nước bạn, (ví dụ như thể hiện thái độ tích cực đối với người sử dụng lao động gần nhất của bạn, tránh trả lời có / không đơn giản) và họ cũng áp dụng cho các cuộc phỏng vấn nghề nghiệp của Malaysia.

Văn hoá kinh doanh Malaysia cũng rất có tính phân cấp nên bạn cần tôn trọng người sử dụng lao động với sự tôn trọng tuyệt vời.

Bài viết mới

Chuyên mục

Thẻ

GiottoPress by Enrique Chavez